Posted by: zawmyohtet123 | September 12, 2010

သူလိုလူေတြအမ်ားၾကီး….

ငတိုးနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္က အေဆာင္တူ။ အခန္းတူ။အခန္းကက်ဥ္းသည္။

အခန္းထဲမွာ တစ္ေယာက္အိပ္ ကုတင္ႏွစ္လံုးရွိသည္။ ကုတင္ႏွစ္လံုးၾကားမွာက လူသြားလမ္း က်ဥ္းက်ဥ္းေလး …။ အခန္းကက်ဥ္းရသည္႕ အထဲ သူ႕ဖက္ကပါလာ သည္႕ေသတၱာကႏွစ္လံုး က်ဳပ္ဘက္ကပါလာသည္ကႏွစ္လံုးမို႕(ေသတၱာ ေသတၱာ) ကုတင္ေအာက္မွာမဆန္႕မျပဲထိုးထဲ့

ထားရသည္ ။ ေသတၱာစြန္းေတြကေတာ့ထြက္ေနသည္။

တစ္ေန႔ကၽြန္ေတာ္စာဖတ္ေနခိုက္ ငတိုး သုတ္သုတ္ႏွင့္ အခန္းတြင္သို႕ စုန္ပစ္၀င္လာသည္။ ဘာအေရးၾကီးေနသည္ မသိ။ သူ႕ကုတင္ဖ်ာေအာက္က စာရြက္ကို ကျပာကယာ ဆြဲယူသည္။ ျပီးေတာ့ ကတိုက္ကရိုက္ျပန္ အထြက္….

သူ႕ညိဳ႕သူၾကီးေငါေငါနဲ႕ ထြက္ေနသည္႕ေသတၱာစြန္းႏွင္႕ အၾကင္လင္မယားအျဖစ္ ေပါင္းသင္းေလေတာ့သည္ ။ သူတို႕လက္ထပ္ပဲြက ရိုးရိုး ပြဲမဟုတ္…..အုန္းအုန္း ဒုန္းဒုန္း ျမည္သည္႕ လက္ထပ္ပြဲ ေပတည္း။

ငတိုးေနရာမွာ ပုန္ပုန္လဲေလသတည္း။ သူ႕ ပုဆိုးစကို ဆဲြလွန္လို႕မၾကည္႕သည္။

မ်က္ႏွာက ခရမ္းသီး မီးဖုတ္ႏွယ္ ရံႈ႕တြေန ေလျပီ။ မ်က္ရည္မ်ားပင္၀ဲလာဟန္ရွိသည္ ။အေတာ္နဲ႕အသံမထြက္ႏိုင္။

အသံထြက္နိုင္ေတာ့…ထြက္လာတဲ့ အသံေတာ္တရားက ေတာက္..ဒီေသာက္ေသတၱာကလည္း တစ္မ်ိဳး။ လြတ္ေအာင္ေနပါေတာ့လား။ အားကၽြတ္ကၽြတ္။ အားကၽြတ္ကၽြတ္ ။ ဒါေလာက္မွ ျဖစ္လွတဲ့ ေသတၱာ….ကိုင္းဟာကိုင္းဟာဆိုတဲ့ျပီး ပုဆိုးကိုဆဲြ ေျမွာက္ ဖေႏွာင့္နဲ႕ လည္မ်ိဳကိုတက္ေဆာင့္ေလသတည္း (အဲဟုတ္ေပါင္) ဖေေႏွာင့္နဲ႕ ေသတၱာကို တက္၍ေပါက္ေလေတာ့သည္။ျပီးလွ်င္ေသတၱာကို ေပေစာင္းေစာင္းၾကည္႕ေနေသးသည္။ ျပန္မလုပ္မွန္းေသခ်ာသည္ ရွိမွ…ေနာက္ေပါက္ျဖင့္ တစ္ခ်က္ေစာင့္ကာ ေအာင့္ေအာင့္ႏွင့္ အခန္းတြင္းမွထြက္ေတာ္မူေလသတည္း။

ဤကားလူသားစင္စစ္ ငတိုး၏ အျပဴအမူမ်ားေပတည္း။ ။

တစ္ခါတစ္ခါ လူေလာက္အသိဥာဏ္ရွိတာလည္းလူပဲ

လူေလာက္အသိဥာဏ္ နည္းသြာတာလည္းလူပဲ ျဖစ္သည္။

ဘယ္တိရိစာၦန္မွ သူမျမင္လို႕ တိုက္မိတဲ့ေက်ာက္တံုးကို ေနာက္ျပန္လွည္႕လာတဲ့ျပီး ရန္ရွာလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ လူ သာ ။

လူသည္ သူကိုသူအမွန္ဟုသာျမင္ေလ့ရွိသည္။ ဤမွ်သိသာထင္ရွားလွသည့္ အမွားကိုပင္ မိမိအမွားဟူ၍ မျမင္။ သူ႕ဘာသာေနသည့္ေသတၱာ၏ အမွားသာတည္း။

ဤမွ်သိသာထင္ရွားလွသည့္ အမွားကိုပင္ မိမိအမွားဟူ၍ မျမင္ႏိုင္လွ်င္ ဤမွ်ေလာက္မသိသာသည့္ကိစၥမ်ား သာ ဆိုလွ်င္ သာ၍ပင္ အမွားျမင္အမွန္ျပင္နိုင္ရန္ ခံယဥ္းေပလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူ႕သေဘာကိုသိေစျခင္းအလို႕ငွာ မီးေမာင္းထိုး၍

ျပလိုက္ရျခင္းသာတည္း။ ။

ငတိုးနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္က အေဆာင္တူ။ အခန္းတူ။အခန္းကက်ဥ္းသည္။

အခန္းထဲမွာ တစ္ေယာက္အိပ္ ကုတင္ႏွစ္လံုးရွိသည္။ ကုတင္ႏွစ္လံုးၾကားမွာက လူသြားလမ္း က်ဥ္းက်ဥ္းေလး …။ အခန္းကက်ဥ္းရသည္႕ အထဲ သူ႕ဖက္ကပါလာ သည္႕ေသတၱာကႏွစ္လံုး က်ဳပ္ဘက္ကပါလာသည္ကႏွစ္လံုးမို႕(ေသတၱာ ေသတၱာ) ကုတင္ေအာက္မွာမဆန္႕မျပဲထိုးထဲ့

ထားရသည္ ။ ေသတၱာစြန္းေတြကေတာ့ထြက္ေနသည္။

တစ္ေန႔ကၽြန္ေတာ္စာဖတ္ေနခိုက္ ငတိုး သုတ္သုတ္ႏွင့္ အခန္းတြင္သို႕ စုန္ပစ္၀င္လာသည္။ ဘာအေရးၾကီးေနသည္ မသိ။ သူ႕ကုတင္ဖ်ာေအာက္က စာရြက္ကို ကျပာကယာ ဆြဲယူသည္။ ျပီးေတာ့ ကတိုက္ကရိုက္ျပန္ အထြက္….

သူ႕ညိဳ႕သူၾကီးေငါေငါနဲ႕ ထြက္ေနသည္႕ေသတၱာစြန္းႏွင္႕ အၾကင္လင္မယားအျဖစ္ ေပါင္းသင္းေလေတာ့သည္ ။ သူတို႕လက္ထပ္ပဲြက ရိုးရိုး ပြဲမဟုတ္…..အုန္းအုန္း ဒုန္းဒုန္း ျမည္သည္႕ လက္ထပ္ပြဲ ေပတည္း။

ငတိုးေနရာမွာ ပုန္ပုန္လဲေလသတည္း။ သူ႕ ပုဆိုးစကို ဆဲြလွန္လို႕မၾကည္႕သည္။

မ်က္ႏွာက ခရမ္းသီး မီးဖုတ္ႏွယ္ ရံႈ႕တြေန ေလျပီ။ မ်က္ရည္မ်ားပင္၀ဲလာဟန္ရွိသည္ ။အေတာ္နဲ႕အသံမထြက္ႏိုင္။

အသံထြက္နိုင္ေတာ့…ထြက္လာတဲ့ အသံေတာ္တရားက ေတာက္..ဒီေသာက္ေသတၱာကလည္း တစ္မ်ိဳး။ လြတ္ေအာင္ေနပါေတာ့လား။ အားကၽြတ္ကၽြတ္။ အားကၽြတ္ကၽြတ္ ။ ဒါေလာက္မွ ျဖစ္လွတဲ့ ေသတၱာ….ကိုင္းဟာကိုင္းဟာဆိုတဲ့ျပီး ပုဆိုးကိုဆဲြ ေျမွာက္ ဖေႏွာင့္နဲ႕ လည္မ်ိဳကိုတက္ေဆာင့္ေလသတည္း (အဲဟုတ္ေပါင္) ဖေေႏွာင့္နဲ႕ ေသတၱာကို တက္၍ေပါက္ေလေတာ့သည္။ျပီးလွ်င္ေသတၱာကို ေပေစာင္းေစာင္းၾကည္႕ေနေသးသည္။ ျပန္မလုပ္မွန္းေသခ်ာသည္ ရွိမွ…ေနာက္ေပါက္ျဖင့္ တစ္ခ်က္ေစာင့္ကာ ေအာင့္ေအာင့္ႏွင့္ အခန္းတြင္းမွထြက္ေတာ္မူေလသတည္း။

ဤကားလူသားစင္စစ္ ငတိုး၏ အျပဴအမူမ်ားေပတည္း။ ။

တစ္ခါတစ္ခါ လူေလာက္အသိဥာဏ္ရွိတာလည္းလူပဲ

လူေလာက္အသိဥာဏ္ နည္းသြာတာလည္းလူပဲ ျဖစ္သည္။

ဘယ္တိရိစာၦန္မွ သူမျမင္လို႕ တိုက္မိတဲ့ေက်ာက္တံုးကို ေနာက္ျပန္လွည္႕လာတဲ့ျပီး ရန္ရွာလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ လူ သာ ။

လူသည္ သူကိုသူအမွန္ဟုသာျမင္ေလ့ရွိသည္။ ဤမွ်သိသာထင္ရွားလွသည့္ အမွားကိုပင္ မိမိအမွားဟူ၍ မျမင္။ သူ႕ဘာသာေနသည့္ေသတၱာ၏ အမွားသာတည္း။

ဤမွ်သိသာထင္ရွားလွသည့္ အမွားကိုပင္ မိမိအမွားဟူ၍ မျမင္ႏိုင္လွ်င္ ဤမွ်ေလာက္မသိသာသည့္ကိစၥမ်ား သာ ဆိုလွ်င္ သာ၍ပင္ အမွားျမင္အမွန္ျပင္နိုင္ရန္ ခဲယဥ္းေပလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူ႕သေဘာကိုသိေစျခင္းအလို႕ငွာ မီးေမာင္းထိုး၍

ျပလိုက္ရျခင္းသာတည္း။ ။

// Share Blogs <br>


Responses

  1. ကုိယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ျပန္ျမင္ဖို႔ဆိုတာ အေတာ္ခက္တဲ့ကိစၥ။ သူမ်ားကို ေျပာဖို႔ထက္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ေ၀ဖန္ဖို႔က ပိုခက္သတဲ့ငါ့ေမာင္။ အဲအထဲမွာ ငါတို႔မပါဖို႔က အေရးႀကီးတာေပါ့။ ဟုတ္ဖူးလား။


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: